Odvětrání střechy - záruka životnosti střechy

Odvětrání střechy - záruka životnosti střechy

Správné větrání střechy je klíčové pro její životnost. To se také přímo promítá do pohodlí obyvatel domu, a dokonce i do jejich zdraví a bezpečí. Použití vhodných řešení zajistí účinnou cirkulaci vzduchu a umožní odvod vodních par ze střechy. Díky tomu zabrání škodlivým účinkům vlhkosti hromadící se pod naší střechou.

 

Proč je větrání tak důležité?

Vodní pára je produkována v každém domě nepřetržitě. Pochází z vydechovaného vzduchu a uvolňuje se také při každodenních činnostech – mytí nádobí nebo koupele. Je to zcela přirozený proces. Když se však pod střechou začne hromadit vlhkost a nenajde-li pro sebe odbytiště, kondenzuje, může způsobit problémy. Lze se jim vyhnout správným větráním střechy.

Díky větrací mězeře ve střešní konstrukci jsou ze střešní konstrukce odváděny vodní párý. Odvětrání tedy chrání dům před vlhkostí a zároveň prodlužuje životnost celé střechy.

Správné větrání střechy je klíčové pro její životnost
Odvětrání s použitím odvětrávacích hřebenových tašek

Cirkulace vzduchu díky komínovému efektu

Při použití osvědčených řešení dojde k automatickému odvětrání prostoru pod střešní krytinou. To je možné díky tak zvanému komínovému efektu. Vychází z jednoduchého vztahu – teplý, lehčí vzduch je vytlačován vzduchem těžším a chladnějším. Pomocí této pravidelnosti můžeme zajistit efektivní větrání prostoru pod střechou. Toho je dosaženo vhodnou konstrukcí střechy.

U konstrukcí založených na tzv. Komínovém efektu je příváděn venkovní vzduch nasávací mezerou, která je u okapu. Aby však celý proces probíhal správně, musí být pod krytinou zachován optimální větrací prostor. K tomuto účelu stačí použít kontralatě 60 x 40 mm. S tímto řešením bude průřez větrací mezery dostatečně velký, aby bylo zaručeno její správné fungování. Vlhký vzduch je vytlačován do odvětrávacího prostoru v hřebenové zóně střechy – což je místo styku šikmých ploch střechy.

Kromě toho by měl být hřeben střechy opatřen speciálním pod hřebenovým pásem nebo instalací odvětrávaného hřebene, aby se zabránilo pronikání deště a nečistot do do konstrukce střechy.

Kdy a proč se používají větrací tašky?

Dalším prvkem usnadňujícím odvod vodních par zpod střechy jsou větrací tašky. Jejich speciální konstrukce umožňuje, aby vlhký vzduch unikal z konstrukce střechy přes samotnou větrací tašku. Toto řešení se vyplatí alespoň v určitých případech zvolit.

Instalace ventilačních tašek se doporučuje pro velké plochy střech. Vyplatí se je použít především v místech, kde je proudění vzduchu pod krytinou blokováno konstrukčními prvky domu.

To je případ komínů vikířů nebo střešních oken. Toto řešení dobře poslouží i na méně typických střechách, například bez hřebene sloužícího jako odvod vlhkého vzduchu.

Větrání při použití větracích střešních tašek
Příručka pro pokrývače CREATON

Příručka pro pokrývače CREATON

„Příručka pro pokrývače CREATON“ je publikace určená zejména pokrývačům a realizačním firmám, ale i architektům, stavbyvedoucím, obchodním partnerům CREATON a investorům.

Jejím hlavním cílem je přehledně prezentovat spolehlivé informace a poznatky o správném způsobu montáže keramických a betonových střešních tašek CREATON a sortimentu originálních střešních doplňků.
 


Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje  více než 240 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.).