Bezpečné pracovní prostředí - CREATON

Bezpečné pracovní prostředí

Péče o bezpečnost zaměstnanců a plná ochrana jejich zdravotního stavu jsou prioritami společnosti CREATON. Veškerá potenciální rizika spojená se stavebním odvětvím (fyzikální, chemická, ergonomická, biologická) jsou neustále identifikována, monitorována a následně omezována nebo odstraňována. V každé fázi vynakládá Společnost veškeré úsilí, aby minimalizovala expozici zaměstnanců, subdodavatelů a spolupracovníků působení škodlivých faktorů. Společnost již po mnoho let důsledně buduje přátelské a bezpečné pracovní prostředí.

 

Politika BOZP CREATON

CREATON se zavazuje vytvářet čisté, zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, subdodavatele a návštěvníky společnosti.

V centru pozornosti jsou takové hodnoty, jako je: kvalita, životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Společnost je rozvíjí na základě pozitivního dialogu se všemi zaměstnanci, obchodními partnery a místními komunitami, přitom bere v úvahu různá stanoviska a názory. Řídí zdravotní a bezpečnostní rizika prostřednictvím identifikace, monitoringu a omezování fyzikálních, chemických, ergonomických, biologických a psychologických rizik na pracovišti.

Cílem společnosti je minimalizovat jevy spojené s expozicí zaměstnanců a ostatních osob možným rizikům při konání práce a předcházení potenciálně nebezpečným událostem. Podporuje zvyšování kvalifikace a zapojuje zaměstnance do aktivit zaměřených na neustálé zlepšování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Žádné nehody a nemoci z povolání, to je jediný uznávaný cíl.

Politika BOZP CREATON
CREATON Polska - optimalizace procesů

Optimalizace procesů


Společnost neustále monitoruje a zdokonaluje činnost v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Zavazuje se jednat v souladu s platnými právními předpisy a požadavky odvětvových norem.

Implementované systémy řízení jsou založeny na jasném rozdělení odpovědnosti, zapojení lidí, komunikaci, řízení rizika, školeních, měření a auditech.

Plánované cíle budou dosaženy díky účinným preventivním opatřením, změně přístupu a cíleným systémovým opatřením, hledání praktických a inovativních řešení. Systematická kontrola kvality v každé fázi výroby produktu: od získání surovin přes výrobní proces až po kontrolu hotového výrobku umožňuje neustálé zlepšování již implementovaných procesů a řešení.

Ve snaze o spokojenost Zákazníků nabízí společnost nejen nejkvalitnější materiály, ale také profesionální technické poradenství a odborná školení v Akademii CREATON.

Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje 247 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.).