CREATON Polska - Politika udržitelného rozvoje

Politika udržitelného rozvoje

 

Vytváříme hodnoty. Naše řešení jsou trvalá. Zajišťují ochranu lidí a budov - po celá desetiletí, někdy i staletí. Naše připravenost převzít odpovědnost za naše jednání vyplývá z vědomí odpovědnosti za naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a investory, naše životní prostředí a společnost. Stručně řečeno, odpovědnost za vše, k čemu má CREATON přímý nebo nepřímý vztah.

Maximální výhody a spokojenost zákazníků

Maximální výhody a spokojenost zákazníků
 


Produktová nabídka značky CREATON je výrazem snahy o zavádění neopakovatelných, inovativních řešení a respektování přírodních zdrojů světa kolem nás. Díky moderní technologii a jedinečným znalostem může společnost nabízet Zákazníkům a Obchodním partnerům pouze ta nejlepší řešení ve své třídě.

V každé fázi prací pečujeme o dosažení nejvyšší možné kvality, jejímž cílem je poskytnout budoucímu uživateli maximální prospěch a spokojenost. Naším cílem je vyrábět výrobky šetrné k životnímu prostředí založené na energeticky úsporných technologiích orientovaných na budoucnost.

Nejvyšší kvalita při ohleduplnosti vůči životnímu prostředí

Nejvyšší kvalita při ohleduplnosti vůči životnímu prostředí


Pálené střešní tašky vyráběné v závodě ve Widziszewu byly vyvinuty na základě inovativní, dosud v tomto odvětví nepoužívané technologie sušení – Hydrocasing. Umožňující vyrobit produkt nejvyšší kvality při současné ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.

Inovativní technologie sušení se týká polotovarů, jejichž doba sušení v sušičkách byla několikanásobně zkrácena, což ovlivňuje snížení spotřeby energie na jednotku produktu a snižuje spotřebu plynných paliv a tím pádem i emise CO2.

Vynikající energetická účinnost procesu sušení při zachování jedinečných vlastností výrobků a výjimečná trvanlivost střešních tašek zajišťují ochranu přírodního prostředí a racionální využití jeho zdrojů.

Přírodní suroviny

Přírodní suroviny
 

 


Všechny naše střešní tašky vyrábíme z přírodních surovin, takže se vyznačují nejnižším možným negativním dopadem na životní prostředí. Před zahájením těžby cihlářské hlíny v dané oblasti provádíme řadu pečlivých výzkumů a analýz. Nevyužité území po těžbě vracíme do původního stavu rychle, opatrně a způsobem promyšleným z ekologického hlediska. U použitých barevných pigmentů jsme se vzdali používání jedovatých látek, jako je rtuť, kadmium nebo selen.

Energie používaná při výrobě střešních tašek je částečně rekuperovaná tepelnými výměníky. Jako palivo používáme zemní plyn. Zbývající malé emise jsou sníženy na minimum výkonnými čističkami spalin. Optimalizace výrobních procesů nám umožňuje péči o životní prostředí a o bezpečnost našich zaměstnanců a jejich rodin.

Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje 247 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.).