Odborník radí: Na co si dát pozor při instalaci větracího komínu?

Odborník radí: Na co si dát pozor při instalaci větracího komínu?

Komínky jsou jedním z nejčastěji používaných střešních doplňků. Jejich úkolem je zajistit správnou cirkulaci vzduchu uvnitř budovy, což se promítá do ochrany domu před vlhkostí a v důsledku i pohodlí jeho obyvatel. Aby však efektivně plnily svou funkci, musí být správně nainstalovány. Co to v praxi znamená?

V první řadě byste se při výběru větracího komínku měli řídit pokyny obsaženými v návrhu stavby. Zvláště důležité je vzít v úvahu vhodný průměr ventilačního potrubí. To je nezbytná podmínka pro správnou funkci celého ventilačního systému.

Jednotlivé produkty a doplňky je třeba pečlivě vybírat. Nejlepším řešením je použití originálních komínků od stejného výrobce, od kterého jsme střešní tašky zakoupili. Zajistíme tak kompatibilitu všech prvků na povrchu střechy a zachováme jednotnou estetiku a konzistentní barvy povrchu střechy.

V případě keramických střešních tašek CREATON nabízí výrobce řadu keramických střešních komínů SIGNUM se systémovými řešeními umožňujícími vybudování funkčního a těsného ventilačního systému.

Instalace originálních řešení je často podmínkou pro získání záruky na celé krytí. Například u produktů CREATON vám dodržování tohoto doporučení umožňuje získat velmi dlouhou záruční dobu, za určitých podmínek až 50 let..

Další klíčovou otázkou je kompetence osoby odpovědné za instalaci. Odvětrávací komín musí být instalován odborným a kvalifikovaným pokrývačem, pečlivě a v souladu se všemi doporučeními výrobce. Jakékoli nedostatky v této oblasti budou mít za následek nesprávnou funkci větrání domu, což může v krajním případě ohrozit i bezpečnost jeho obyvatel.

Ve fázi instalace krbu je velmi důležité správně propojit ventilační potrubí s počáteční krycí vrstvou umístěnou pod střechou. Správná instalace zabrání vniknutí kondenzátu do izolační vrstvy (např. minerální vlna). Pokud by tento prvek střechy zvlhl, ztratil by své tepelně izolační vlastnosti. To by se promítlo do snížení komfortu obyvatel domu.

Navíc by to také mohlo mít za následek výrazné snížení životnosti střechy. Výměna poškozených konstrukčních prvků spolu s izolační vrstvou je složitá a velmi nákladná záležitost. Cena takové opravy může přesáhnout náklady na celou střechu.

Před zahájením jakékoli práce je dobré si pozorně přečíst instalační příslušenství přiložené k odvětrávacímu komínku. Znalost řešení používaných konkrétním výrobcem může výrazně usnadnit a zlepšit instalaci a zkrátit její dobu.

Pokud se při instalaci komínku setkáme s nějakými obtížemi nebo pochybnostmi ohledně technických problémů, měli bychom kontaktovat poradenské oddělení výrobce. V případě produktů CREATON pomáhají zkušení obchodní a techničtí poradci a odborníci z Akademie CREATON.

Příručka pro pokrývače CREATON

Příručka pro pokrývače CREATON

„Příručka pro pokrývače CREATON“ je publikace určená zejména pokrývačům a realizačním firmám, ale i architektům, stavbyvedoucím, obchodním partnerům CREATON a investorům.

Jejím hlavním cílem je přehledně prezentovat spolehlivé informace a poznatky o správném způsobu montáže keramických a betonových střešních tašek CREATON a sortimentu originálních střešních doplňků.
 


Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje  více než 240 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.).