Jakou roli hrají latě na střeše?

Jakou roli hrají latě na střeše?

Latě jsou velmi důležitým prvkem střešní konstrukce, umožňující montáž střešních tašek na střeše. Nejčastěji jsou vyrobeny ze dřeva, i když někdy se k jejich výrobě používají i různé druhy kovových profilů. Střešní tašky se připevňují na připravené rastry z latí. K tomuto účelu slouží speciální nosy umístěné na jejich spodní straně krytiny. Na střeše bez latí by byla krytina nestabilní, což by negativně ovlivnilo její těsnost a životnost a také bezpečnost a pohodlí obyvatel domu.

 

Správná montaż střešních latí

Latě se montují na kontralatě, které je kolmo protínají. Toto řešení umožňuje volné odtékání kondenzátu do prostoru okapu. Dodržení vzdálenosti kontralatí mezi latěmi a krytinou toto zajišťuje proudění vzduchu pod ní - a v důsledku toho i řádné větrání tohoto prostoru.

Vzhledem k tomu, že se střešní tašky liší svoji velikostí, může být a je rozměr laťování u každého modelu jiný. Proto je nutné číst informace a pokyny obsažené v pokynech výrobce. V případě střešních tašek z nabídky CREATON naleznete všechny podrobné technické údaje a potřebné informace v Příručce pro pokrývače CREATON.

Správná montaż střešních latí
Správný výběr střešních latí

Dodržování doporučených vzdáleností mezi latěmi je nesmírně důležité. Jakákoli odchylka od doporučení bude mít za následek nesprávnou montáž střešních tašek a následně ztrátu těsnosti krytiny.

 

Správný výběr střešních latí

Pro správnou funkci střechy je velmi důležitý správný výběr střešních latí. V případě dřevěných nejlépe funguje sušené dřevo. Díky použití kvalitní suroviny se latě nekroutí při samovolném vysychání pod střešní krytinou. To je zvláště důležité, když na střechu vybíráme plochého plochého tvaru, například střešní tašky SIMPLA, DOMINO nebo VISIO. Na střechách s tímto typem krytiny jsou zvláště patrné všechny nerovnosti.

Nesprávná příprava latí ve fázi výroby bude mít také nepříznivý dopad na estetiku střešních ploch, což má za následek například rozdíly v tloušťce jednotlivých. Při instalaci je proto nutné zajistit, aby všechny latě měly stejnou velikost, a ty, které se zřetelně odchylují od standardních rozměrů, vyřazovat. Vyplatí se mít střešní latě impregnované. Díky tomu se stanou trvanlivějšími a odolnějšími vůči vlhkosti a škůdcům (dřevomorka).

Upevnění střešních latí na střechu

Místo pro uchycení latí je nutné označit na krajních kontralatích a přenést (např. pomocí označovacích šňůr(brnkaček) nebo jiného specializovaného nářadí) na kontralatě mezi ně v ploše střechy. Tím zajistíte, že pokládka bude probíhat ve vodorovné přímce.

Ve fázi výstavby je také nutné zajistit, aby latě byly namontovány pevně a stabilně, bez tendence k pohybu. Nesprávná montáž může vést mimo jiné k poklesu řad střešních tašek jejich vlastní hmotností.

Přestože latě zůstávají na hotové střeše neviditelné, jsou jedním z klíčových prvků její konstrukce. Správnost jejich provedení rozhoduje nejen o estetickém uspořádání střešních tašek na střeše, ale také o životnosti celé střechy.

Upevnění střešních latí na střechu
Příručka pro pokrývače CREATON

Příručka pro pokrývače CREATON

„Příručka pro pokrývače CREATON“ je publikace určená zejména pokrývačům a realizačním firmám, ale i architektům, stavbyvedoucím, obchodním partnerům CREATON a investorům.

Jejím hlavním cílem je přehledně prezentovat spolehlivé informace a poznatky o správném způsobu montáže keramických a betonových střešních tašek CREATON a sortimentu originálních střešních doplňků.
 


Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje  více než 240 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.).