Jaké faktory ovlivňují cenu střechy?

Jaké faktory ovlivňují cenu střechy?

Náklady na realizaci střechy závisí mimo jiné, od její velikosti a její členitosti. Přesnější odhad však vyžaduje zohlednění i dalších klíčových parametrů. Naše výdaje ovlivní například typ zvolené krytiny a izolace, použití doplňkového příslušenství, ale i výše cen prací pokrývače. Často jsou důležité i vnější faktory, jako je okolí nebo poloha domu. Každá střecha je proto z hlediska nacenění individuální záležitostí.

Při přípravě kompletního rozpočtu nákladů na střechu bychom neměli přehlížet žádný s faktorů. Vyplatí se, je předem analyzovat, protože ne všechny se mohou zdát samozřejmé. Jejich lepší pochopení nám na druhou stranu umožní promyšlenější řízení výdajů.

Velikost a tvar střechy

Tyto faktory se přímo promítají do mnoha výdajů. Množství materiálu, které budeme potřebovat, závisí na velikosti střechy. Větší střechy znamenají také více práce pro pokrývače. V případě velkých ploch si je s největší pravděpodobností budeme muset najmout na delší dobu. 

Tvar střechy a složitost její architektury jsou dalšími důležitými faktory, které je třeba zvážit. Ty také rozhodují o množství a typu potřebného materiálů a také o náročnosti pokrývačských prací.

Velikost a tvar střechy - faktory ovlivňují cenu střechy
Typ střešní krytiny - faktory ovlivňují cenu střechy

Typ střešní krytiny 

Investor se musí rozhodnout, jaký typ taškové krytiny zvolí – betonovou nebo keramickou. První je ekonomický produkt, oblíbený díky své spolehlivosti, vysoké odolnosti a atraktivní ceně. Keramické tašky jsou naopak správnou volbou pro ty, kteří hledají prémiovou kvalitu. 

Jedná se o dražší produkty, které však splňují i ​​velmi vysoká očekávání z hlediska funkčnosti, estetiky a odolnosti. Technické parametry, vzhled a následně i cena se u jednotlivých modelů tašek liší.
 

Použité doplňky a speciální tašky 

Podle potřeby se na střechy používá další příslušenství a speciální tašky s různými funkcemi. Ty dokážou například lépe chránit střechu před napadaným sněhem a jeho sesuvem, zakrýt ventilační komínky, usnadnit pohyb po střeše nebo jí dodat atraktivní vzhled. 

Použití každého z těchto typů příslušenství bude spojeno s vyššími náklady.

Odměna pokrývači

Ceny za práce pokrývače se mohou výrazně lišit. Pamatujte však, že skuteční profesionálové a odborníci oceňují svoje dovednosti a znalosti. Je tedy moudré vyhýbat se překvapivě levným nabídkám, protože mohou ukrývat nedostatky řemeslné zručnosti nebo jiné typy problémů. 

Za zmínku také stojí, že najmutí početnějšího pokrývačského týmu – i když obvykle dražšího – umožní rychlejší dokončení zadaných prací. To může znamenat velký benefit pro investory citlivých na čas dokončení díla.

Důkladný rozbor výše uvedených faktorů nám výrazně usnadní zpracování kompletního nacenění střechy. Do odhadu nákladů se také vyplatí zahrnout rezervní částku pro neočekávané situace. Dobře promyšlená rozhodnutí a použití vhodných řešení vám umožní snížit některé výdaje. 

Pamatujte však, že úspora nemůže být nikdy na úkor kvality. Každá střecha je investice plánovaná na mnoho let. Proto je při zpětném pohledu vždy výhodnější volba kvalitnějších výrobků pro prodloužení životnosti střechy.

Typ střešní krytiny - odměna pokrývači
Příručka pro pokrývače CREATON

Příručka pro pokrývače CREATON

„Příručka pro pokrývače CREATON“ je publikace určená zejména pokrývačům a realizačním firmám, ale i architektům, stavbyvedoucím, obchodním partnerům CREATON a investorům.

Jejím hlavním cílem je přehledně prezentovat spolehlivé informace a poznatky o správném způsobu montáže keramických a betonových střešních tašek CREATON a sortimentu originálních střešních doplňků.
 


Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje  více než 240 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.)