Jak se pokládá střecha?

Jak se pokládá střecha?

Správně provedená střecha je nejen atraktivní prezentací domu, ale také jeho ochranou před deštěm, větrem nebo pražícím sluncem. Aby však celá konstrukce správně fungovala, musí se sladit mnoho důležitých prvků, z nichž mnohé zůstávají po dokončení díla neviditelné. Vyplatí se však znát jejich jména a účel, abyste mohli dělat správná a dobře promyšlená rozhodnutí v každé fázi stavby.

Nezajímá mě nic jiného než konečný výsledek – to je falešný předpoklad, ze kterého někteří investoři vycházejí. Při pokusu o realizaci nebo opravu střechy se vyplatí mít alespoň základní znalosti o její konstrukci. Znalost a pochopení užívaných pojmů nám výrazně pomůže při rozhovoru s pokrývačem či jinými řemeslníky a usnadní nám také výběr těch nejlepších řešení a produktů.

 

Krov - kostra střechy

Prvním prvkem, kterého si při pohledu na hotovou střechu domu všimneme, je její krytina. Pod ní se však nachází propracovaná dřevěná konstrukce zodpovědná za přenos hmotnosti na stěny budovy.

Krov - kostra střechy
Střešní fólie - ochrana proti vodě a vlhkosti

Jedná se o tak zvaný krov. Svou strukturou a tvarem se mimo jiné přizpůsobí plánovanému typu krytiny. 

Správný krov pro zatížení střechy: hmotnost střešních tašek, která v případě bobrovky může dosáhnout až 100 kg/m2, plus zbytkový sníh a síla větru jsou přenášeny na stěny domu. Klíčovým nosným prvkem této konstrukce jsou šikmé krokve.

 

Střešní fólie - ochrana proti vodě a vlhkosti

Když je krov hotový (což má většinou na starosti tesař), lze na něj umístit další prvek - střešní fólii. Ta plní dvě velmi důležité funkce – chrání střechu proti vodě a odvádí vlhkost zevnitř budovy, což se promítá jak do delší životnosti celé konstrukce, tak do komfortnějších podmínek uvnitř domu. 

Fólie je připevněna přímo na krov - nebo v případě nízkého sklonu - na plné bednění.

Střešní tašky, koruna střechy

Před položením vámi vybraných tašek (keramických nebo betonových) na střechu musíme připravit vhodnou konstrukci, která umožní jejich upevnění. K tomuto účelu se montují speciální, podélné dřevěné latě: kontralatě a latě se s nimi kolmo protínají. Na takto vytvořenou "šachovnici" již můžeme pokládat krytinu. Krajové tašky se obvykle připevňují na latě. Díky tomu drží pevně na střeše. Tato operace se pak opakuje asi u každé třetí položené tašky. Rozhodujícím faktorem v této věci je však vystavení budovy větru. V oblastech, kde je silný a nárazový vítr (například na horách), se používá dodatečné upevnění tašek hustěji.
 

Důležité doplňkové prvky

Mnoho hotových střech obsahuje kromě základních tašek také speciální modely a doplňky pro různé účely. Ty mohou plnit více funkcí. Například větrací tašky se používají k zajištění správného větrání střechy a sanitární tašky a tašky pro odvod spalin pro obytné místnosti.

Na druhou stranu schůdky a komínové lávky umožňují bezpečný a efektivní pohyb po střeše za účelem jejího čištění nebo provádění oprav. Některé doplňky však zůstávají neviditelné.

Střešní tašky, koruna střechy

Patří mezi ně například hřebenový pás, jehož úkolem je zaručit těsnost hřebene - místa, kde se setkávají dvě střešní roviny. Všechny prvky, které jsou její nedílnou součástí, určují dokonalé parametry střechy. Proto je tak důležité vybrat ty nejkvalitnější materiály. Jen tak si můžeme být jisti, že naše střecha bude odolná a zajistí bezpečnost všem, kdo pod ní bydlí.

Správná montáž každé z diskutovaných vrstev je stejně důležitá. Jakékoli chyby nás mohou vystavit nákladné renovaci nebo – v krajním případě – dokonce nutnosti střechu předělat.

Příručka pro pokrývače CREATON

Příručka pro pokrývače CREATON

„Příručka pro pokrývače CREATON“ je publikace určená zejména pokrývačům a realizačním firmám, ale i architektům, stavbyvedoucím, obchodním partnerům CREATON a investorům.

Jejím hlavním cílem je přehledně prezentovat spolehlivé informace a poznatky o správném způsobu montáže keramických a betonových střešních tašek CREATON a sortimentu originálních střešních doplňků.
 


Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje  více než 240 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.)