Co ovlivňuje kvalitu keramických střešních tašek?

Co ovlivňuje kvalitu keramických střešních tašek?

Kvalita použité suroviny, výrobní proces, kontrola hotových výrobků a způsob jejich dodání koncovému příjemci jsou klíčovými faktory, které určují kvaliatativní a estetickou hodnotu naší budoucí střechy. Pouze přesnost v každé fázi výroby krytiny – od získání suroviny až po dodání hotového výrobku – může zaručit, že budou splněna všechna očekávání budoucího majitele. Výsledkem těchto procesů ve společnosti CREATON je keramická střešní taška, jejiž vynikající kvalitu potvrzuje záruka až 50 let.

 

Suroviny – tím vše začíná

Základní surovinou pro výrobu keramických střešních tašek je hlína. V závislosti na ložisku, ze kterého pochází, může mít různé fyzikální a chemické vlastnosti. To se promítá do vzhledu a celkové kvality střešních tašek z nich vyrobených.

Nejlepší je, když je surovina homogenní, bez nečistot, jako jsou drť jiných hornin nebo organické látky. V Polsku se kvalitní ložiska nacházejí například v oblasti regionu Velkopolska. Právě zde se vyrábí střešní tašky značky CREATON.

I ten nejkvalitnější materiál musí být řádně připraven k použití ve výrobě. Proto se hlína během procesu úpravy drtí a mísí a následně zraje na speciálních hromadách. Díky tomu dosahuje maximální homogenity. Z hlíny takto precizně připravené pro výrobu lze vyrobit pouze vysoce kvalitní keramické střešní tašky.

Suroviny – tím vše začíná

Suroviny – tím vše začíná

Proces výroby – od suroviny až po hotovou střešní tašku

Proces výroby – od suroviny až po hotovou střešní tašku

Proces výroby – od suroviny až po hotovou střešní tašku

Nemalý vliv na kvalitu tašek má také technologie jejich výroby, zejména ve fázích sušení a vypalování. Ve výrobním závodě CREATON je během sušení pečlivě kontrolována vlhkost jílu a rychlost její změny. 

Je používána nejmodernější technologie bezkontaktního výpalu u horizontálních kazet typu H. Ta zajišťuje odolnost tašek proti povětrnostním vlivům, vysokou kvalitu a atraktivní vzhled.

 

Kvalita pod kontrolou v každé fázi

Velmi důležitým faktorem určujícím kvalitu keramických střešních tašek je vícestupňová kontrola suroviny a výrobku. 

Děje se tak jak při samotném výrobním procesu, tak po jeho dokončení. Využití moderních laserových metod při testování případných odchylek střešních tašek i dodatečná kontrola pracovníky oddělení kontroly kvality zajišťují tu nejvyšší kvalitu výrobku.

Společnost disponuje speciální laboratoří, která pravidelně testuje náhodně vybrané tašky z každé výrobní šarže z hlediska odolnosti proti náhlým změnám teplot, mrazuvzdornosti, nepropustnosti a estetických hodnot. Kontrolují se také konečné rozměry a mechanická pevnost. Výrobní závod opouštějí pouze komplexně testované produkty.

Balení a doprava - hotové výrobky pod nejlepším dohledem


Velký význam má také správné zabalení tašek pro přepravu. Pouze správné balení zajistí, že se výrobek dostane k příjemci neporušený. Ve výrobním závodě Widziszewo používáme speciální separátory mezi taškami a ukládáme optimální množství výrobků daného typu na paletu. Každá taška je balena v minibalících, které obsahují řadu tašek, které má pokrývač po ruce při pokládce.

Jeho obsah závisí na rozměrech daného modelu a jeho hmotnosti. Při přepravě je taška vystavena poškození, proto se provádějí i specializované přepravní zkoušky.

Než se taška dostane na naši střechu, urazí dlouhou cestu od zpracování hlíny přes různé fáze výrobního procesu, až po správné dodání. Na všech výše uvedených etapach se odráží vysoká kvalita výrobků, jejich použitelnost a estetický vzhled. Díky nim si užijeme funkční a krásnou střechu.

Balení a doprava - hotové výrobky pod nejlepším dohledem

Balení a doprava - hotové výrobky pod nejlepším dohledem

Příručka pro pokrývače CREATON

Příručka pro pokrývače CREATON

„Příručka pro pokrývače CREATON“ je publikace určená zejména pokrývačům a realizačním firmám, ale i architektům, stavbyvedoucím, obchodním partnerům CREATON a investorům.

Jejím hlavním cílem je přehledně prezentovat spolehlivé informace a poznatky o správném způsobu montáže keramických a betonových střešních tašek CREATON a sortimentu originálních střešních doplňků.
 


Výrobky CREATON

CREATON nabízí nejpestřejší škálu pálených a betonových tašek na trhu, která zahrnuje  více než 240 kombinací barev, povrchových úprav a modelů. To vše je doplněno velkým výběrem originálních střešních doplňků (mimo jiné to jsou prostupové tašky, střešní fólie, hřebenové větrací pásy, atd.).