Řešení CREATON pro 21. století

Řešení CREATON pro 21. století

„Měnící se nároky na stavební materiály a rychlý vývoj umožní rozvoj až na samou hranici nemožného“

Moderní a zároveň splňující dnešní potřeby. Následující prezentaci, která se zabývá projekčními problémy týkajícími se využitelnosti podlahové plochy, připravila Zsuzsanna Fülöp, lektorka a odborná asistentka na univerzitě v Budapešti. Hlavním poselstvím této vynikající přednášky je rozvoj zmíněný v nadpise.

Požadavky na zastřešení moderních budov

Dříve se i vyšší budovy stavěly s tradiční půdou. Prostor pod střechou se využíval k dalším účelům, zejména jako skladovací prostory. Dnes se stalo samozřejmostí obytné podkroví, což zvyšuje nároky a požadavky na zastřešení.

1_1 1_2

Tradiční šikmé střechy jsou známé po staletí. Pálené tašky se na střechy podobných sklonů a tvarů jako dnes aplikují už pět či šest století. Nicméně stejný vzhled může klamat. Nové požadavky vycházející z použití budov a řešení střech mají od moderních budov zcela jiné očekávání.

Budovy s tradiční půdou

Prostor pod střechou těchto budov se nevyužíval, případně pouze druhotně jako skladovací prostor. Tyto půdy tvořily jakýsi nárazníkový prostor, respektive jejich malé součásti jako jsou dlaždice, břidlice apod. Dešťová voda, která pronikla střechou, se zde odpařila a nepronikala podlahou níže a za horkých letních dní zajišťovala tepelně-akumulační schopnost půdního prostoru příjemné teploty pro obytné prostory umístěné níže.

1_3 1_4

V 50. letech bylo v Maďarsku  bydlení v půdních prostorách téměř neznámé. Více se začalo rozšiřovat až po roce 1960, což začalo zvyšovat nároky a požadavky na moderní zastřešení. Obdobný vývoj lze  sledovat  i v České republice  kde boom obytného podkroví naplno vypukl v 90 letech.

Požadavky na zastřešení tradičních střech s půdou a moderních střech s obytným podkrovím

Požadavky

Tradiční půda Moderní obytné podkroví

Nosnost

x

x

Vodotěsnost

x

x

Vodě odolnost

x

Tepelná izolace

x

Snížení zatížení teplem

x

Zvuková izolace

x

Paropropustnost

x

Ochrana proti kondenzaci

x

Požární odolnost

x

Průnik světla x

x

 

Zvýšené požadavky na moderní vestavěné prostory lze splňovat pouze použitím nových materiálů a konstrukcí. Obecně existuje vždy několik možností, jak tyto požadavky splnit.

Možnosti splnění požadavků na řešení střech s vestavěným podkrovím

Požadavky Dostatečná konstrukce, řešení
Nosnost Tradiční trámy, prefabrikované dřevěné konstrukce, lepené nosníky, sloupky, ocelové konstrukce, ocelové nosníky, lehčený železobetonový strop.
Vodotěsnost Zesílená střešní krytina, profilované prvky, zvětšení rozměrů jednotlivých prvků.
Vodě odolnost Těsnící folie nebo aplikace vodotěsného podstřešíalátét fedés alkalmazása
Tepelná izolace Uspokojení dalších požadavků (např. protipožární ochrana), trvanlivé, kvalitnější izolační materiály
Snížení zatížení teplem Odvětrání střechy, mohutnější zastřešení (např. železobetonová konstrukce)
Zvuková izolace Vhodné spoje prvků, odolné zastřešení (např. železobeton) nebo vícevrstvá akusticky dimenzovaná střecha
Paropropustnost Vhodné spoje prvků, pevné vymezení prostoru (např. železobeton) nebo parozábrana na vnitřní straně
Ochrana proti kondenzaci Úplná povrchová parozábrana na vnitřní straně tepelné izolace, odvětraná vzduchová mezera na vnější straně tepelné izolace nebo paropropustná podkladní folie.
Požární odolnost Nehořlavé materiály, ohnivzdorné konstrukce či nátěry
Průnik světla Střešní okna

 

Vždy je třeba zvolit jedno z řešení, které navíc odpovídá představám architekta a splňuje nároky na zátěž rovněž jako veškeré požadavky na ochranu vůči vlivům vnějšího prostředí (vodotěsnost, odvodnění, tepelnou izolaci, parotěsnost a odolnost vůči vlhkosti, vzduchotechniku, zvukovou izolaci). Budovy musí navrhovat profesionálové.

V případě moderních podkrovních prostor, je nutné navrhovat obytné podkroví vždy v souladu s platnými normami a pravidly. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že existuje řada materiálů a konstrukcí s mnoha různými fyzikálními i estetickými vlastnostmi, které splňují individuální požadavky. Konkrétní vlastnosti určité produktu mají značný vliv na konečné vlastnosti střechy. Při navrhování střech je vedle běžných parametrů třeba pečlivě zvážit i vlastnosti krytiny a konkrétní nároky. Na základě tohoto rozboru je třeba zvolit vhodné produkty, jejichž charakteristika neodpovídá jen z pohledu uspokojení jednoho specifického požadavku, ale i celkově. Při provádění je třeba dbát na řádné napojení jednotlivých konstrukčních prvků.“

1_5 1_6

Model střešní krytiny CREATON Ratio nabízí tradiční tvar, které se skvěle hodí pro renovace střech, které vznikly již před několika desetiletími. Jednoduché krytí, relativně nízká hmotnost a minimální prořez, to vše přispívá k celkově nízkým nákladům, zatímco režný , engobovaný  či glazovaný povrch, estetický vzhled a dostupná barevnost tvoří přidanou hodnotu k technickým parametrům.

1_7 1_8

Nicméně v případech, kdy je nutné vyměnit celou střešní konstrukci, stojí za úvahu, zda nezvolit některé modernější řešení. Se spotřebou méně než 9 kusů/m2 umožňují velkoformátové střešní tašky CREATON Rapido a Magnum rychlou a efektivní pokládku. Design a technologie 21. století zajistí ochranu střechy před extrémními vlivy prostředí jako je vítr, srážky a biologické vlivy. Cihlově červené, měděně červené, vínově červené, tmavě hnědé, břidlicově šedé a černé pálené tašky dodají stavbě estetickou hodnotu, i když se jedná o střechu s malým sklonem.

Zsuzsanna Fülöp,
architektka, certifikovaná projektantka zateplení budov a odborná asistentka na stavební fakultě budapešťské univerzity.