Odvětrávání střešní krytiny CREATON

Odvětrávání střešní krytiny CREATON

Je-li vašim cílem střešní konstrukce, která si zachová svoji kvalitu několik desetiletí, je kromě tepelné izolace stejně důležité řádné odvětrání střechy a ochrana proti pronikání vlhkosti. O tomto tématu koluje mezi lidmi mnoho mylných informací, a proto je dobré si tuto problematiku řádně prostudovat.

Proč je tak důležité odvětrávat střechu?

V létě se střešní taška může ohřát až na 60-80 °C a na černých taškách už byly zaznamenány i vyšší teploty.   V zimě zase teplota klesá až k -20 °C. Rovněž je známo, že se v létě pod taškou hromadí horký vzduch, který je třeba odvést z prostoru mezi fólií a taškou. Pokud je horký vzduch odveden, střešní fólie a tepelná izolace pod ní nejsou v kontaktu s horkým vzduchem, ale se vzduchem, který má teplotu okolního prostředí, a proto nemusí tepelná izolace zvládat tak velký teplotní rozdíl. Podívejme se na to, co se stane, když je teplota uvnitř 22 °C, ale teplota tašky může na slunci dosáhnout až 70 °C.  To znamená 48 °C teplotního rozdílu. Pokud je střecha odvětrávaná a předpokládáme-li letní teplotu 35 °C, činí rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou pouze 13 °C.  Tepelné zatížení budovy s vestavěným podkrovím je značně nižší a rovněž energie potřebná k ochlazení budovy je nižší. Ochlazení stejného prostou vyžaduje čtyřikrát více energie než jeho ohřátí, a proto je zřejmé, že řádným odvětráním lze uspořit velmi mnoho energie.

Podíváme-li se na stejnou situaci v zimě, je zřejmé, že oproti létu není problémem teplotní rozdíl (teplota pod taškou je stejná jako teplota venkovního vzduchu), ale odvod par.  Páry mohou pronikat zdmi i tepelnou izolací.  Pouze velmi kompaktní materiál nepropouští žádné páry. Jedná se o kov, sklo, kvalitní plast, které se jen velmi zřídka používají při stavbě střechy. Při vnitřní teplotě 22 °C vzniká uvnitř tlak par, který je značně vyšší než venku při -20 °C.  Tento tlak tlačí v zimě páry z vnitřního prostoru ven.  Pára, která pronikne (vlhkost), musí být odvedena ze střešní konstrukce (odvětrání). Nicméně páry nevznikají pouze v zimě. Rovněž déšť, který znenadání v létě spadne na rozehřátou střechu, zchladí tašky a vytvoří velké množství par, které jsou škodlivé pro tepelnou izolaci.

Principy odvětrání střechy

V úrovni okapu je třeba bednění zapustit do nosného trámu. To se často opomíjí, a proto je potom výška odvětrávacího průřezu snížena o tloušťku latí, což snižuje její účinnost. Okapnička, která zabraňuje pronikání vlhkosti do dřevěné konstrukce se umisťuje až na latě. Paropropustná fólie se upevňuje na kontralatě, jejichž výška ovlivňuje účinnost odvětrání. Čím jsou kontralatě vyšší, tím je proudění vzduchu účinnější. Každá kontralať musí být alespoň 5 cm silná. Výšku kontralatí je třeba zvýšit v případě nižšího sklonu střechy a pokud jsou krokve delší (více než 10 m).

Pro velikost průřezů pro nasávání a odvod vzduchu platí následující pravidla.

Odvětrávání je třeba provést s následujícími průřezy:

Nasávání vzduchu na úrovni okapu: volný průřezu musí mít velikost rovnající se 2 tisícinám povrchu odvětrávané střechy, minimálně 200 cm²/m, s volným povrchem (otvory) ve větrací pásce, které odpovídají 70% celkového povrchu.

Odchozí vzduch na hranách a přemostěních: 0,5 tisíciny povrchu odvětrávané střechy, minimálně 50 cm²/m volného průřezu.

Odvětrání je zobrazeno na nákresu níže, kde je pohyb vzduchu naznačen tečkovanou čarou.

Z výše uvedeného vyplývá, že konstrukci je třeba řešit následujícími způsoby směrem zevnitř ven, v závorkách  je uvedeno období, kdy jsou jednotlivé způsoby nejúčinnější.

Parotěsnou fólii je třeba aplikovat pod vnitřní krytí na celém povrchu a napojit ji na zeď (zima). Brání to pronikání par do konstrukce.

Obecně se má za to, že je třeba silné vrstvy tepelné izolace, aby nebylo v domě v zimě chladno. V létě je třeba překonávat mnohem větší tepelný rozdíl než v zimě. Pokud tepelná izolace vaší střešní konstrukce funguje v létě, určitě bude fungovat i v zimě. Doporučujeme tepelnou izolaci o síle 30cm nebo více (zima-léto).

Střešní fólie se klade na krokve, aby pohltila vlhkost, která vzniká v místech připevnění střešní krytiny. Střešní fólii je třeba klást vždy směrem od okapového plechu nebo okapničky na konci krokví, aby se zabránilo navlhnutí latí u okapu. Fólii nelze zaústit do okapu, protože ji ničí UV záření. Navíc v této situaci dochází k uzavření větracích otvorů, což může poškodit střešní konstrukci. V zimě páry postupují z interiéru směrem ven ke střešní fólii. Pokud tato fólie propouští páru (přičemž tepelná izolace musí být v tomto případě těsně na fólii bez jakékoliv vzduchové mezery), pára skrz ni proniká. Pokud je izolace správně provedena, páry snadno opouštějí konstrukci (zima). Pokud střešní fólie zadržuje páry (fólie zesílená mřížkou), páry v zimě uvíznou pod fólií. Fólie je stejně studená jako venkovní vzduch, a proto se páry na jejím povrchu sráží. Abychom tomu předešli, je třeba ponechat mezi fólií a tepelnou izolací vzduchovou mezeru. V praxi není snadné ponechat pod rozvinutou fólií vzduchovou mezeru (při řádně provedené izolaci to vyžaduje velkou pozornost) a u členitějších střech je to prakticky nemožné.  Proto se vzniklá vlhkost vsakuje do tepelné izolace, která pak ztrácí svoje izolační schopnosti a dále se snižuje množství vzduchu, které je teoreticky schopné izolací projít. Ve vlhku dochází k poškození střešní konstrukce (opotřebení, plíseň), která ztrácí svoji nosnost (zima). Proto doporučujeme instalaci paropropustné fólie. Správnou instalací paropropustné vrstvy (CREATON UNO, DUO, TRIO, QUATRO) lze předejít 80% (stavebních) problémů, protože mezi krokve lze umístit silnější izolaci a lze také předejít kondenzaci.

Tato vrstva se upevňuje na krokve pomocí kontralatí.  Průřez izolací vznikne mezi latěmi. Celkový průřez odvětrání musí být stejný po celém povrchu a nelze jej nikde zmenšit.

Několik způsobu odvětrání lze nalézt v rámci programu produktů CREATON.

Na Obrázku 1 je vzduch odváděn pomocí jedinečné podhřebenové větrací tašky CREATON Balance, která má průřez cca 5 cm²/ podhřebenová větrací taška, 36 cm²/ na běžný metr hřebene na obou stranách v případě pokládky hřebenáče na hřebenovou lať a provedení konstrukce viz obr.), a proto, je-li třeba, musí být v druhé řadě pod hřebenem použity také větrací tašky LQ37.

obr

Obrázek 1, Odvětrání střechy pomocí podhřebenových větracích tašek Balance (5cm²/taška) při takto zvoleném provedení konstrukce střechy (konstrukční příklad)

obr-1

Obrázek 2/1, Odvětrání hřebene pomocí podhřebenových větracích tašek Balance

obr-2

Obrázek 2/2, Odvětrání hřebene střechy z krytiny Balance pomocí větracího pásu hřebene

Na Obrázku 3 je vzduch odváděn skrze větrací tašky, a proto tento nákres zahrnuje i základní tašky, které vyžadují instalací hřebenového větracího pásu.

obr-3

Obrázek 3, Odvětrání střechy pomocí větracích tašek Balance (37,5 cm²/taška)

Jaké jsou výhody podhřebenových větracích tašek?

Podhřebenové větrací tašky jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako základní tašky a jedná se o na trhu jedinečné technické i estetické řešení. Na horizontálních hřebenech do nich zapadají hřebenáče, mezera mezi vlnou na větrací tašce a hřebenáčem mizí a umožňuje odvětrání. 5cm²/taška, s 2x18cm² větracího průřezu na běžný metr, požadavku 50 cm² lze dosáhnout instalací větracích tašek s 37cm²/taška větracího průřezu.

Častým řešením je, že místo podhřebenových větracích tašek pokrývači zakončují poslední řadu pod hřebenem základními taškami. V takovém případě je třeba instalovat větrací pás hřebene mezi hřebenáč a základní tašku (Obrázek 2). Hřebenový větrací pás má také větrací průřez, ale vzhledem k jeho malé velikosti nebyl dosud přesně stanoven, nicméně při odvětrávání hraje roli.

Srovnání ceny při použití přírodních červených tašek Balance, hřebenáčů, větracích tašek i větracího pásu hřebene na 1 m horizontálního hřebene, přináší následující výsledky.

Ceny vypočteny na běžný metr ukazují zanedbatelný rozdíl a vyvracejí tak obecnou domněnku, že podhřebenové větrací tašky jsou velmi drahé. Tato konstrukce je o 5,2% levnější než odvětrání pomocí větracích tašek. Instalací podhřebenových větracích tašek lze dosáhnout vynikajícího a esteticky hodnotného odvětrání hřebene. Pokud nejsou použity žádné podhřebenové větrací tašky, mezera mezi hřebenem a základní taškou musí být vyplněna větracím pásem hřebene, který není příliš estetickým řešením, protože tento pás vyčnívá zpod hřebenáčů a mezera není na pohled příliš vzhledná. Podhřebenové větrací tašky tyto nerovnosti za příznivou cenu eliminují.

S běžnými taškami lze hřeben utvořit snáze, protože ploché tašky jsou na horizontálním hřebenu v přímém kontaktu s hřebenáči a nevznikají žádné mezery, do kterých by vítr mohl vhánět vlhkost.

Obrázek 4 ukazuje řez střechy s drážkovou bobrovkou, kdy je střecha odvětrávaná pomocí základních větracích tašek LQ10, které zajišťují odvětrání spodním profilování tašky. Základní větrací tašky by měly být umístěny do druhé řady pod hřebenem po celé délce střechy. Tím lze dosáhnout větracího průřezu 55 cm² na metr, což splňuje požadované minimum. Pokud je třeba většího větracího průřezu, lze tyto tašky použít ve více řadách. Tyto větrací tašky se preferují na historických památkách, protože nevystupují z roviny střechy a řeší odvětrání autentickým způsobem. Základní větrací tašky a podhřebenové větrací tašky jsou dostupné i v prosté variantě, a lze je použít na hřebenech při dvojitým krytím bobrovek.

obr-4

Obrázek 4, Odvětrání střechy z krytiny KLASSIK pomocí základních větracích tašek (10 cm²/taška)

obr-5

Obrázek 5, Klasická podhřebenová větrací taška pro použití ve hřebeni a větrací tašky pro použití v nároží.

Obrázek 6, vzduch je odváděn skrze větrací tašky. Lze je instalovat na hřeben i nároží.

obr-7

Obrázek 6, Odvětrání střechy z krytiny KLASSIK pomocí větracích tašek (25 cm²/taška)

obr-8

Obrázek 7, Odvětrání střechy z krytiny Hortobágy/Róna pomocí větracích tašek (25 cm²/taška)

U okapu lze nasávací průřez zvětšit. V tomto případě první řada prken obsahuje prkno na okapním plechu, ke kterému je připojen větrací komponent.

V programech produktů CREATON je k dispozici řada řešení odvětrání střechy. Odborní poradci společnosti CREATON vám rádi pomohou vybrat to správné řešení. Umístění větrací tašky je rovněž zobrazeno na vizuálu, který je připojen ke kalkulaci, která je zdarma k dispozici.

V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte kontaktovat odborné poradce společnosti CREATON, kteří vám rádi pomohou.

András Ferenczy, poradce CREATON

Nenechte si ujít nové články.

Janka pracuje ve firmě CREATON od 2012 a je zodpovědná za marketingové aktivity pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti střech a fasád a občas přispívá novými články do blogu.