Navrhování střech s nízkým sklonem a jejich vodotěsná realizace

Navrhování střech s nízkým sklonem a jejich vodotěsná realizace

Vodotěsné podstřeší se systémem CREATON

Při navrhování střech, kde je kladen důraz na vyhnutí se nadměrné výšce hřebene z důvodu zabránění zbytečnému vytápění nepotřebného  vnitřního prostoru, rekonstrukci jednotlivých budov, anebo pokrytí vedlejších střech, případně nutnost dodržení stavebních předpisů vztahujících se na výšku stavby může být nevyhnutelné projektování střech s nízkým sklonem, pro které je nutné vytvoření vodotěsného podstřeší. V minulosti se často používala v nízkém sklonu pod 25-30 stupňů jako podkladní konstrukce bitumenová deska či fólie, která však není paropropustná, a proto nastávaly problémy s nedostatečným odvětráním střechy.

V případě vytvoření vodotěsného podstřeší lze použít jakýkoliv model CREATON pro sklony v rozsahu sklonů již od 10 stupňů, u některých modelů díky propracovanému systému drážek dokonce i pro střechy se sklonem již od 7 stupňů. Pro tyto sklony jsou vhodné modely Futura, Premion a Sinfonie. V současnosti je stále populárnější plochá taška Domino s ostrými hranami a čistými liniemi, poskytující jednoduchý vzhled krytí. Budovy s jednoduchou a čistou linií, anebo pasivní domy stavěné podle požadavků na energetickou úspornost často vyžadují přávě takový tvar střechy.

V nízkém sklonu střech zabezpečuje vodotěsnost podstřešní konstrukce. Případně vzniklou vlhkost nebo zafouknutý prachový sníh či větrem hnaný déšť musí spolehlivě odvést podstřešní fólie. Společnost CREATON nabízí ve svém sortimentu typy fólií vhodné pro vytvoření všech typů vodotěsných podstřeší. Podívejme se, které nejdůležitější pravidla a principy pro vytvoření vodotěsných konstrukcí je nutné pro správnou funkčnost dodržet.

Prvním a nejdůležitějším bodem je vhodný výběr pevného podkladu, který slouží jako podkladní konstrukce pro pokládku střešní fólie.  Pro tyto účely je nejvhodnější použít dřevěné bednění příslušných tlouštěk a požadovaných parametrů, protože vedle toho, ža samotné dřevo je paropropustné, tak i ve spojích může docházet k odvodu par a vzniklé vlhkosti. Na tento podklad se hodí paropropustná střešní fólie TRIO a QUATTRO ze sortimentu CREATON. Obě fólie jsou dostatečně pevné a odolné vůči mechanickým účinkům (tzn. je možné po nich s opatrností chodit).

3_1

3_2

Střešní fólie TRIO má integrovanou oboustrannou samolepicí pásku, jejíž pomocí je možné slepit spoje pro zvýšení větrotěsnosti a vodotěsnosti.

3_3

3_4

Střešní fólie QUATTRO se může slepit lepidlem QSM. Druhým řešením je svařování horkým vzduchem. Obě řešení zajišťují vodotěsné spoje, proto se mohou použít spolu s taškami pro vytvoření vodotěsného podstřeší i v extrémně nízkých sklonech.

3_5 3_6

Lepidlo SKL v tubě na lepení spojů a připojení (na cihlové, betonové, kovové a dřevěné povrchy).

Těsnící pás NDS na utěsnění hřebíků pro vodotěsný spoj fólie a kontralatě.

3_7

Pásku NKS na lepení přesahů lze použít také na opravu povrchových poškození fólie a pro fólii TRIO se může používat i na lepení příčných spojů. Pro fólii QUATTRO může být použita jako následné zajištění spojů lepených nebo svařovaných horkým vzduchem. S uvedenými systémovými prvky je možné zhotovit vodotěsnou podstřešní konstrukci.

Výšku větrací mezery pod krytinou je nutné se snižováním sklonu střechy poměrově zvyšovat. Je nutné použít min. tloušťku kontralatě 5 cm. Při větších délkách krokve je nutné vždy výšku kontralatě přizpůsobit.

Provedení podstřeší s fólií Quattro!3_8

Fólii založíme na okapní plech, ke kterému ji připevníme pomocí lepidla SKL. Pod kontralatě umístíme těsnící pásku NDS, která dotěsní prostup hřebíku a vytvoří vodotěsný spoj.

3_9

Prostor vzniklý kontralatí je třeba chránit vůči hmyzu větracím pásem. Bezpečnějším řešením je, pokud fólii přetáhneme přes kontralatě rovinu upevnění tak zvedneme nad úroveň odtoku vody. Fólii je třeba vůči pohybu zajistit na rozích lepidlem.

3_10

I napojení střešní fólie je nutné na horní hraně kontralatě, na spojení použijme lepicí pásku NKS. Na ohybech je nutné bednění obtáhnout fólií,  spoje a kotvící prvky (sponky, hřebíky) pak zalepit lepicí páskou NKS.

3_11

Pokud se úhel sklonu úžlabí dostane pod 12 stupňů, je třeba vyhotovit zapuštěné úžlabí. Pro spojení fólie se používá svařovací činidlo QSM. Po aplikaci se po krátkém ale ne úplném ztuhnutí vrstvy spojí přitlačením pomocí gumového válečku. Vrstvy můžeme svařovat i horkým vzduchem, stejně jako při technice izolace ploché střechy. Horkovzdušná pistole je dostupná v sortimentu CREATON. Na svařování potřebujete vzduch teploty 300-350 stupňů.

Na prostup potrubí přes fólií můžeme použít speciální prvky, s EPDM manžetami je možné vytvořit prostupy vodotěsným způsobem. Pomocí jejich samolepícího spodního okraje se dají snadno zabudovat do fólie.
Realizační práce vyžadují velkou obezřetnost a pozornost, před pokládkou tašek se doporučuje provést zkoušku vodotěsnosti, aby skryté vady mohly být včas opraveny.

Pro další informace o taškách Creaton klikněte na obrázek produktu, pokud byste si chtěli vyžádat cenovou nabídku, více informací nebo katalog od společnosti Creaton South-East Europe Kft., použijte příslušný odkaz.