Homogenní vzhled budov z vláknocementu – střechy na fasádě

Homogenní vzhled budov z vláknocementu – střechy na fasádě

Jednotný vzhled střechy i fasády je trend, který se v současné architektuře často užívá. Vzhled staveb hraje v architektuře, i když ze začátku ne zcela vědomě, svoji roli už po staletí.

Vzpomeňme na egyptské pyramidy, eskymácká iglú či dávné uherské jurty, to všechno jsou typické stavby jednolitého vzhledu zbudované z lokálně dostupného stavebního materiálu. Během posledních několika stovek let prošly stavební materiály značným vývojem, který se, stejně jako v mnoha dalších odvětvích, zejména zrychlil v posledních desetiletích. Výsledkem tohoto vývoje dnešních moderních stavebních materiálů je moderní, přirozeně vyhlížející architektonický trend, který klade stejný důraz na střechu i fasádu.

3_1 3_2

Střecha na fasádě

Homogenní vzhled budov splňuje nejen architektonické, ale i technické požadavky, jako je energetická celistvost budovy, trvanlivý vzhled, estetický vzhled a snadná údržba.

Vláknocementová střešní krytina už svoji odolnost a trvanlivost dokázala na mnoha budovách starých i více než 30 let. Vedle kvality samotného materiálu je klíčový také správný návrh skladby střechy v projektu a vhodná konstrukce, která je téměř shodná na fasádách i střechách.

 

3_33_4

Konstrukce jednotlivých vrstev směrem z venku dovnitř:

 • Vláknocementová krytina
 • Podpůrná konstrukce – obyčejně laťování, ale lze použít i kovové profily či dřevěné bednění
 • Vzduchová mezera – u střech určuje průřez velikost latě, u fasád udává průřez vzduchové mezery síla zešikmení nebo šikmých latí umístěných vertikálně a vzdálenost mezi nimi. V případě plného bednění je třeba použít k vytvoření vzduchové mezery kontralať.
 • Těsnící vrstva – u střech se doporučuje či vyžaduje vždy. U vertikálních fasád se doporučuje dodatečná ochrana proti vlhkosti, ale není nezbytně nutná, v případě ne zcela kolmých fasád se doporučuje aplikovat kašírovanou izolaci, v případě většího rozsahu opatřit tepelnou izolaci paropropustnou fólií.
 • Nosná konstrukce a tepelná izolace – v případě střech se obyčejně jedná o krovy a tepelnou izolaci mezi nimi a/nebo nad nimi. U fasád tvoří nosnou konstrukci většinou zdivo a nainstalovaná dřevěná kostra vyplněná izolací, která se upřednostňuje z důvodu malé hmotnosti. Nicméně lze použít i kovové konzoly v případech, kdy je tloušťka tepelné izolace větší a nelze ji dřevěnou konstrukcí bezpečně zajistit, anebo to vyžadují místní protipožární předpisy.

 

3_5

 

Homogenní stavby s odvětranými fasádami

Fasáda, skrze kterou nemůže voda kapilárně pronikat do zdí ani do tepelné izolace, protože mezi vnější vláknocementovou vrstvou a tepelnou izolací není přímý kontakt. Proudící vzduch odvádí případnou vlhkost, která pronikne vodotěsným krytem. Proudící vzduch neslouží pouze k odvodu vlhkosti, ale zároveň i ochlazuje vnější vláknocementovou vrstvu, kterou zahřívá slunce, což v létě zlepšuje tepelně izolační vlastnosti budovy. Trvalé proudění také brání vzniku kondenzace a tvorbě plísní.

3_63_7

Další velkou výhodou odvětraných fasád/střech je účinná ochrana proti vnějšímu hluku, protože vnější vrstva a izolační materiál nejsou v přímém kontaktu, a proto nedochází k šíření zvuku po konstrukci a značná část zvukových vln se od obkladu odráží a zbytek pohltí izolace.

Samostatná či spojená konstrukce

Nejjednodušším řešení je pojmout střechu i fasádu jako dva samostatné stavební prvky, ale není problém je pojmout i společně. Je-li požadavek na plynulý přechod střechy a fasády, je třeba dodržet některé projekční a stavební zásady.

 • Průřez vzduchové mezery na fasádě by neměl být větší než 5 cm a naopak na střeše musí být minimálně 5 cm
 • Pokud se krytina instaluje na vodotěsné podstřeší, musí toto přecházet na fasádu

3_83_9

Jaké výhody mají vláknocementové obklady budov pro investory?

 • Nehoří, netaví se, v případě požáru nevznikají žádné škodlivé zplodiny
 • Netvoří se na nich elektrický náboj
 • Neruší mobilní sítě ani radiové signály
 • Nekorodují, nereagují ani s kyselinami ani se zásadami
 • Jsou cenové výhodné
 • Umožňují jedinečný vzhled v celé škále barev
 • Nenáročná a snadná instalace, minimální nároky na strojní vybavení
 • Odolné i při malé hmotnosti a tloušťce
 • Odolné vůči počasí a klimatickým vlivům
 • Bezúdržbové
 • 30letá záruka na životnost a 10letá záruka na barevnost