50 letá záruka ve stavebnictví?

50 letá záruka ve stavebnictví?

Existují produkty či spotřební výrobky s menší hodnotou jako je fén, televizor nebo sekačka, u kterých je záruka obvyklá. V případě stavebních materiálů tomu tak není, i když rekonstrukce střechy je velkou investicí, kterou nikdo neplánuje jen na několik let.

creaton

Existují produkty či spotřební výrobky s menší hodnotou jako je fén, televizor nebo sekačka, u kterých je záruka obvyklá. V případě stavebních materiálů tomu tak není, i když rekonstrukce střechy je velkou investicí, kterou nikdo neplánuje jen na několik let.

Bohužel o otázce záruky se začíná hovořit až tehdy, když nastanou problémy, vznikne škoda, anebo kvalita produktu nesplňuje očekávání.

Otázkou je, že proč nežádáme záruku na stavební materiály? Odpověď je: ze zvyku.

Kdo má odvahu poskytnout 50letou záruku?

50letou záruku poskytne pouze ten, kdo si je jistý svojí prací, kvalitou a trvanlivostí svého produktu.

Stejně jako jiní výrobci poskytují záruku na jakékoliv spotřební výrobky, poskytuje i společnost CREATON na své keramické tašky 50letou záruku ve formě Záručního listu, tzn. písemně.

Záruka 50 let v případě keramických tašek CREATON není pouhým sloganem a ani 100% trvanlivost barev není otázkou nějaké prodejní akce. Střechy pokryté keramickými taškami CREATON budou i za 50 let beze změny krásné a kvalitní. Skutečná životnost těchto tašek je však stoletá.

Pokud by náhodou nastal nějaký problém, společnost CREATON bere odpovědnost na sebe! Základem je Záruční list, který na 50 let zaručuje zodpovědnost firmy.

Jaký má společnost CREATON recept na kvalitu, díky které si tolik věří? Vždyť takovou záruku může poskytnout jenom ten, kdo ví, že to, co slíbí, může dodržet.

obr-2

Základem je surovina

Keramická taška se vyrábí bez přídavků dalších látek, pouze s použitím přírodních vstupů – hlíny, vody, ohně a vzduchu. Jedna z nejkvalitnější hlín v Maďarsku se nachází poblíž města Lenti. Je bez obsahu vápna, a proto je zcela vyloučen vznik vápenatých sloučenin. Po důkladném zpracování suroviny pro výrobu je výsledkem jednotný základní materiál s vynikající kvalitou.

obr-3

Výroba šetrná k životnímu prostředí

Těžba suroviny potřebné k výrobě se děje nanejvýš šetrně, s maximálním ohledem na životní prostředí.

Výrobní závody společnosti CREATON používají zemní plyn pouze při vypalování tašek v peci, protože sušící zařízení využívá horký vzduch z pece.  Tašky se vypalují při teplotě  1 050 o C , v případě produktů Kera při 1 250 o C, v tzv. H kazetách. Použitím těchto kazet se nesnižuje pouze hmotnost po vypálení, ale také množství použité energie a jejich použití má rovněž značný vliv na přesnost rozměrů a absenci křivosti tašek.

Na konci procesu vrací společnost CREATON vytěžené území po rekultivaci zpět přírodě.

Proces zajišťování kvality je u společnosti CREATON velmi přísný; normy CREATON jsou ve všech ohledech přísnější než obecné předpisy.

DS VIS PAPI 4C

To, co odolá, vydrží vše… test tepelným šokem

V posledních letech zažívá svoji renesanci více než tisíc let stará „technologie“, tzv. engobované tašky. Existuje mylný názor, že engoba je pouze povrchovou úpravou, která se může působením nepříznivého počasí či vnějšími vlivy poškodit. „Tajemství“ této výrobní technologie spočívá v tom, že engoba se při sušení a pálení smršťuje spolu s materiálem tašky, prakticky se vpálí do jejího povrchu. Engoba tedy není povrch, ale samotná taška.

„Test tepelným šokem“, který společnost CREATON aplikuje, je nejpřesvědčivějším důkazem toho, že engoba je skutečně součástí tašky.

Test spočívá v tom, že se taška zahřeje na teplotu 180 o C,  namísto 140 oC, jak je uvedeno v normě, a náhle se ponoří do studené vody. Tento proces se zopakuje desetkrát. Poté se osušená taška posype sádrou a zkoumá se, zda má engoba „pavučinu“, tzn.  praskliny po tepelném šoku.  Engoby CREATON zkoušce „tepelným šokem“ v každém případě obstojí.

obr-5

 

Nenechte si ujít nové články.

Janka pracuje ve firmě CREATON od 2012 a je zodpovědná za marketingové aktivity pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti střech a fasád a občas přispívá novými články do blogu.