Střecha bude dlouho funkční pouze při kvalitním provedení

Střecha bude dlouho funkční pouze při kvalitním provedení

Po rekonstrukci střechy je oprávněným očekáváním, že v krátké době nebude nutné vynaložit další větší částky na opravy. Při vhodně zvoleném pokrývačském materiálu je neodmyslitelná práce zkušeného odborníka a doplňkové prvky, které hrají nespornou roli ve funkčnosti střechy. Máme k dispozici mnoho technických řešení, na které laik nemyslí, ale zkušení odborníci vřele doporučují jejich aplikaci.

Podívejme se, co se vyplatí brát v úvahu?

Je nutné si uvědomit, že prvotní ochranu stavby poskytuje především střecha a její odborně navržená a provedená skladba. Po chybně provedené rekonstrukci střechy tak mohou vzniknout vyšší náklady na opravu než při samotné realizaci. Z toho důvodu by měly být použity kvalitní materiály a prvky, které zajistí dlouhodobou funkčnost celé střechy.

1_1

Bude střecha opravdu odolná i proti vichřici?

Z externích vlivů, které působí na střechu se nejčastěji zmiňují různé formy srážek a působení větru. Kdo by neusiloval o postavení střechy odolné i vůči vichřici? Při realizaci odolné střechy jsou nám nápomocni nejen přesně naprojektovaná střešní konstrukce, ale také technicky a konstrukčně propracovaný systém drážek u pálených tašek CREATON, které zajišťují co nejtěsnější osazení střešní krytiny. Tenhle účinek ještě umocňuje aplikace systémových příchytek tašek, které s minimálními náklady navíc znamenají maximální bezpečnost, i když je počasí extrémní, jako bylo již několikrát v minulých letech.

Příchytky tašek tak významně přispívají k dlouhé životnosti a správné funkčnosti krytiny. Jejich použití se výslovně doporučuje v případě střech s nízkým sklonem na návětrné straně, kde přichycení pouze vrutem nebo hřebíkem v horní části nemusí být v případě působení silného větru dostačující. Na správné zvolení počtu přichycených tašek v ploše má vliv nejen větrová oblast, ale také členitost střechy a samotná výška budovy.

1_2

Vliv dokonalého odvětrání na životnost střechy

Tvorba plísně na trámech je podporována tvorbou proniknuté vlhkosti a kondenzací vzniklou v podkrovních obytných místnostech. Zamezení působení těchto vlivů však můžeme účinně předejít zajištěním dostatečného odvětrání. Neodmyslytelnými prvky pro zabezpečení odvětrání, které ve velké míře přispívá k prodloužení životnosti všech prvků střechy, jsou větrací tašky CREATON aplikované na příslušných místech střechy. Větrací otvor vytvořený u okapu pomocí kontralatí je vhodné uzavřít proti ptákům nebo většímu hmyzu větracím pásem, který zároveň díky perforaci umožňuje dostatečné přisávání vzduchu ve spodní části střechy. V regulaci vlhkosti prostoru pod střechou hrají významnou roli paropropustné střešní fólie, které zabezpečují nejen odolnost vůči vodě, ale poskytují také ochranu proti větru.

1_3

Nejcitlivější časti střechy jsou okolo střešních detailů, kde si vítr a voda lehce najdou cestu. Jejich vodotěsnou realizaci umožňují kvalitní keramické materiály a příslušenství CREATON.

1_4

Nemyslíme tím pouze na detaily okolo komínů, ale patří sem i sanitární prostupová taška, prostupová taška pro odvod spalin, prostupová taška pro solární systém, anténní prostupová taška, které jsou důležitou součástí sortimentu CREATON.

Kdepak loňské sněhy jsou?

I když jsou v poslední době zimy mírné, na základě zkušeností z předcházejících let můžeme předpokládat, že zase přijdou období tvrdých zímních období. Proti množství sněhu, které nebezpečně padá ze střechy poskytuje opravdovou ochranu pouze správně provedené zabezpečení proti sesuvu sněhu systémem protisněhových zábran, a to osazené v celé ploše střechy. Prvky zabraňující sesuvu sněhu by neměly být luxusním prvkem, ale samozřejmostí. Vrstva sněhu, která zůstává na střeše, může také sloužit i jako přirozená tepelná izolace.

1_5

Chraňte svůj dům kvalitní střešní fólií!

Adekvátní odolnost proti vodě je třeba zajistit nejen v případě střešních detailů, ale i v celé ploše střechy. K tomu slouží vysoce kvalitní střešní fólie CREATON, které je však nutné správně vybrat nejen na základě sklonu střechy, ale také s přihlédnutím na celkovou skladbu střechy a místní klimatické podmínky. Střešní fólie však nechrání střešní konstrukci před působením povětrnostních vlivů, ale hrají také velkou roli v regulaci páry a odvodu vzniklé kondenzace. V případě střech s nízkým sklonem, které se v současné době velmi často navrhují, je provedení kvalitního podstřeší velmi důležité.

Jakákoliv dodatečná výměna či oprava nesprávně zvolené střešní fólie je vždy velmi nákladná.

1_6