Sociální byty a park La Petite Senne

Sociální byty a park La Petite Senne

Park La Petite Senne nabízí útočiště v syrovém městském prostředí. Město Molenbeek-Saint-Jean (bruselský region) pověřilo architekty úkolem vytvořit tři sociální byty a velké městské náměstí.

Koncepce revitalizace náměstí vycházela z charakteru otevřeného prostoru, na kterém byla rozpoznatelná trasa dávných toků řeky Senne. Cílem bylo vytvořit veřejně přístupný areál, který bude obklopen rozmanitými budovami: sklady, obytnými budovami, veřejnými stavbami atd.

V první řadě bylo důležité vypořádat se se silným znečištěním půdy těžkými kovy. Kanalizaci bylo možné postavit jen za předpokladu, že stávající betonová deska je bezpečně konzervovaná. Okrasné dřeviny se umístili do velkých tvarovaných květináčů. Zemina položená na masivní betonové desce zaručila dostatečné podmínky pro přežití zeleně a zajištění komplexního vodního hospodářství.

Důležitou součástí projektu bylo vytvořit vstupní nádvoří z ulice a vnitřní hřiště. Cílem bylo dosáhnout charakteru parku, který by rozvíjel potenciální vztahy mezi okolními pozemky a stavbami. Revitalizace parku s vybudováním sociálních bytů v srdci obce nakonec zůstala věrná industriálnímu odkazu této oblasti.

Architektura a materiály

Veřejný park je ukrytý ve vnitřním prostoru. Vchod do něj se nachází pod originální budovou, která plní funkci kontaktu mezi parkem a ulicí. Bytový dům má tvar obráceného schodiště, které probíhá zdola nahoru. Díky tomu se podařilo zachovat dostatečně široký přístup do zahrady. Postupnost podlaží nad průchodem vytváří jakési podloubí s výhledem do parku na jeho konci.

Konstrukce stavby je navržena jako ocelová s výplní z cihelného zdiva. Fasádu tvoří lehký vláknocementových obklad EQUITONE. V noci se park v tomto místě zavírá pomocí jasně červených vstupních dveří, které lze otáčet.

Proč EQUITONE [tectiva]?

Vzhledem k specifické kovové konstrukci a nestabilnímu podloží se lehký fasádní obklad z vláknocementu jevil jako nejvhodnější řešení. Architekti chtěli dosáhnout vzhled opláštění fasády z pohledového betonu. V tomto směru ocenili barevnost a povrchovou úpravu desek EQUITONE [tectiva].

Vizitka stavby

Realizace: Veřejný park a tři sociální byty v městě Molenbeek-Saint-Jean
Architekt: B-architecten, Antverpy B Fondu Landscape Architects
Investor: město Molenbeek-Saint-Jean
Fasádní obklad: EQUITONE [tectiva] TE 20

Více informací o produktech EQUITONE na internetové stránce www.equitone.cz.

Nenechte si ujít nové články.

Janka pracuje ve firmě CREATON od 2012 a je zodpovědná za marketingové aktivity pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti střech a fasád a občas přispívá novými články do blogu.