Reklamace

V případě, že nám potřebujete nahlásit reklamaci, můžete tak nyní učinit pohodlně přes web prostřednictvím tohoto online formuláře. Po jeho přijetí vás budeme kontaktovat.

Všechna pole v tomto formuláři jsou povinné.

Vaše kontaktní informace

Vaše jméno (povinné)

Vaše příjmení (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefonní číslo (povinné)

Detaily reklamace

Značka reklamovaného zboží (povinné)

POZNÁMKA: Pokud potřebujete reklamovat zboží různých značek, je třeba vyplnit formulář pro každou značku samostatně.

Obchodník / Prodejce

Název firmy (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Realizační firma

Název firmy (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Zákazník / Investor

Jméno / Název firmy (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Identifikační údaje zákazky

Číslo dodacího listu (povinné)

Šarže (povinné, viz spodní strana krytiny / desky)

Datum dodání materiálu zákazníkovi (povinné)

Datum realizace střechy / fasády (povinné)

Místo zápisu reklamace (povinné)

Datum zápisu reklamace (povinné)

Předmět reklamace

V následujícím poli popište prosím předmět reklamace, a to tak, že v jednom řádku napište Název, Typ, Barvu a Počet kusů reklamovaného materiálu. Každý další typ napište prosím na nový řádek. Toto pole je povinné.

Důvod reklamace

V následujícím poli popište prosím důvod reklamace, a to co nejpřesněji. Děkujeme. (Povinné pole)

Přílohy

Sken dodacího listu a minimálně Fotografie 1 jsou povinné položky. Max. velikost každého samostatného souboru je 2MB.

Dodací list (povinné)

Fotografie 1 (povinné)

Fotografie 2

Fotografie 3

Fotografie 4

Jak postupovat

Záruční podmínky se nacházejí v záručním listu na daný typ produktu. Před podáním reklamace se ujistěte, že se nejedná o chybu, na kterou se záruční podmínky nevztahují.

Invalid download ID.

 

Postup:

1. Reklamace musí být vždy podána písemnou formou a zaslána na reklamace@creaton.cz popř. poštou na adresu:

EBM Co., s.r.o.
Štúrova 155
949 01 Nitra
Slovenská republika

2. Pro podání reklamace použijte tento Reklamační formulář (dostupný na adrese www.creaton.cz/reklamace), do kterého je nutné vždy vyplnit požadované informace o reklamovaném produktu.

3. Při reklamaci je nutné předložit originální záruční list potvrzený prodávající firmou při nákupu zboží nebo nákupní doklad.

4. Pokud je to možné, uveďte do reklamačního formuláře také výrobní číslo/šarži, které se nachází na spodní straně krytiny/desky nebo na štítku na paletě.

5. Pro urychlení vyřízení reklamace přiložte k reklamačnímu formuláři několik fotografií reklamovaného produktu/problému.

6. Po přijetí reklamace budete písemně informováni o přidělení čísla reklamace a o následném postupu řešení. Bez vyplnění všech potřebných údajů nelze reklamační číslo přiložit a reklamace nebude zahájena.

7. Před vyřešením reklamace musí být umožněno zástupci výrobce (CREATON CEE) posouzení reklamovaného zboží na místě, resp. musí být v případě nutnosti umožněno přezkoumání střechy či krytiny znalcem.