Společnost

Společnost CREATON South East Europe je výhradní zástupce světoznámých značek stavebních materiálů pro trh České republiky. Jsme mladá a progresivní společnost, jejímž cílem je dodávat kvalitní materiály a poskytovat 100% služby svým obchodním partnerům a zákazníkům.

Představení společnosti

Creaton South-East Europe Kft. je součástí belgické holdingové skupiny ETEX, která působí na celosvětovém trhu stavebních materiálů více než 100 let. Do koncernu ETEX patří přes 90 sesterských společností působících ve 42 zemích světa. Od června 2015 zastupuje na českém trhu značku Creaton, která je jednou z předních evropských značek působících v oblasti výroby a prodeje pálených střešních tašek. Creaton se opírá o velmi dlouhou a úspěšnou historii společnosti. V německém Wertingenu poblíž Augsburgu, které je zakládajícím místem společnosti, byly vyrobeny vysoce kvalitní výrobky pro šikmé střechy již před více než 130 lety!

V současnosti se značka Creaton soustřeďuje nejen na výrobu pálených, ale také betonových střešních krytin.

Historie společnosti

V zájmu výraznějšího posílení aktivit a prodeje na trzích v regionu jihovýchodní Evropy se rozhodla společnost Etex zřídit od června 2015 novou organizační složku s názvem CREATON South East Europe Kft. (CREATON SEE) se sídlem ve výrobním závodě Creaton Lenti (Maďarsko).

V České republice následně vzniká samostatné zastoupení s kanceláří v Brně, které nahrazuje původní působení společnosti EBM Co, která zajišťovala distribuci od roku 2010. Tento krok otevírá nové příležitosti na další rozvoj společnosti v oblasti logistiky, marketingu, financí a služeb zákazníkům se silným základem pro další růst v tomto regionu.

Životní prostředí

Uvědomnění si důležitosti významu managementu životního prostředí je již dlouho součástí každodenní politiky výrobních závodů koncernu Etex Group. Tato koncepce je pro vedení výroby nesmírně důležitá. V rámci zodpovědnosti k ochraně životního prostředí, která se zakládá na neustálém zkvalitňování, získal velký počet výrobních závodů certifikáty ISO 9000, ISO 14001 nebo jiný porovnatelný certifikát.
Jedním z hlavních cílů koncernu Etex Group je v rámci zkvalitňování kvality a bezpečnosti při práci docílit stejného standardu ISO 14001 ve všech výrobních závodech.

Analýza dopadu na životní prostředí při vývoji výrobků

Životní prostředí je zohledňované i při vývoji nových výrobků. K cílům výzkumných programů společnosti proto patří i určování profilu životního prostředí.
Některé projekty jsou zaměřené na výzkum celého životního cyklu výrobků. Koncern Etex Group chce omezit používání přírodních nerostných zdrojů na úkor podpory recyklace výrobků.
Výzkumné programy tak zapadají do celkového konceptu trvalé udržitelnosti výstavby, která kombinuje hospodářské a sociální cíle s cílemi šetrnými k životnímu prostředí.