Jak rozumně ušetřit na stavbě střechy

Jak rozumně ušetřit na stavbě střechy

Pokud toužíte po funkční střeše s dlouhou životností, není vhodné šetřit na nepravých místech. Je několik zásad, které je třeba dodržet nato, aby vaše střecha byla nejen krásná a vytrvalá, ale i správné technologicky navržená a bezchybně zrealizovaná.

Prevence oprav

Nejdůležitějším pravidlem pro zhotovení střechy za rozumné peníze je vyvarovat se opravám. Pokud dodatečně dojde k poruchám na střeše, může to znamenat přeložení celé krytiny nebo úpravu skladby střechy. A to rozhodně nestojí za to. Ušetřené peníze na začátku realizace utratíte několikanásobně za opravu chybně provedené střechy.

Obraťte se na odborníky

Bez ohledu na to, zda stavíte nový dům, nebo rekonstruujete, projekt stavby včetně skladby střechy patří vždy do rukou zkušeného projektanta. Ten navrhne vhodnou skladbu střešního pláště v závislosti na klimatických podmínkách, sklonu střechy, povahy stavby atd. Správný návrh skladby střechy je prvním základním předpokladem její dlouhé životnosti.

Zkušený pokrývač přináší jistotu

Úkolem pokrývače je respektovat projekt a postupovat podle návrhu skladby střechy, který vypracuje projektant. Profesionál si uvědomuje, že změnou skladby střešního pláště ohrožuje nejen životnost střechy, ale riskuje i své dobré jméno. Pokud však v projektu najde určité nesrovnalosti, případně přímo na stavbě nastanou změny oproti původnímu projektu, třeba na tuto skutečnost vždy upozornit.

Dbejte na kvalitu materiálů

Střecha, která má sloužit i dalším generacím, musí být kvalitní v celé skladbě. K střešní krytině s předpokládanou dlouhou životností (50 a více let) třeba vybrat materiály odpovídající její životnosti. K čemu vám bude top taška, když se vám nekvalitní hydroizolační fólie rozpadne po několika letech? Nepodceňujte počet odvětrávacích prvků a kvalitních příslušenství.

Velký formát pomůže ušetřit

Velkoformátové keramické tašky přinášejí dvojí úsporu – úsporu materiálu i času, a to zejména díky rychlejší montáži. Na pokrytí čtverečního metru střechy dostačuje menší počet kusů krytiny. Plošná spotřeba velkoformátových tašek začíná přibližně již od 8,1 ks/m2. Pro srovnání: spotřeba při klasických typů tašek se pohybuje mezi 11 až 16 ks/m2.
Výhody velkoformátových posuvných tašek oceňují i pokrývači z důvodu rychlejšího kladení a nižší spotřeby doplňkových a řezaných tašek při vytváření detailů (úžlabí, nároží), což vede k celkové úspoře nákladů na realizaci střechy.

Volitelná povrchová úprava

Pokud si nepotrpíte na výjimečný vzhled střechy, ušetřit můžete na taškách bez povrchové úpravy. Když o pár let zestárnou, nabudou typickou patinu. Na památkových objektech se obvykle používají právě tašky bez povrchové úpravy.

Tip pro rekonstrukce

V případě rekonstrukce domu, kdy vzniká obytný půdní prostor nebo dochází k celkové úpravě střešního pláště, se obvykle mění z estetických důvodů zároveň i krytina. Pokud zachováváte původní krov, můžete využít posuvné tašky, u kterých lze přizpůsobit laťování délce krokví.

Jak vybrat spolehlivého pokrývače

Za realizátora říkají jeho reference a zkušenosti, musí mít přehled o současných materiálech a technologiích a znát správné postupy realizace, na střechách spolupracuje se stabilním a odborně zdatným týmem, dbá na nepřetržité odborné vzdělávání, nikdy se nenechá vyprovokovat finančním tlakem investora ke změnám, které by ohrozily funkčnost střechy.

Nenechte si ujít nové články.

Janka pracuje ve firmě CREATON od 2012 a je zodpovědná za marketingové aktivity pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti střech a fasád a občas přispívá novými články do blogu.