CREATON součástí Skupiny TERREAL

CREATON součástí Skupiny TERREAL

TERREAL převezme CREATON a stane se evropským lídrem na trhu s pálenými taškami

Společnost TERREAL francouzský lídr v oboru střešních krytin a inovativních řešení pro konstrukce a stavební obklady, dnes oznámila, že podepsala konečnou smlouvu se Skupinou Etex, mezinárodním specialistou v oboru stavebních materiálů, týkající se převzetí organizace CREATON, která jí patří, odborníka v oboru řešení pro šikmé střechy s použitím pálených a betonových střešních tašek.

Sloučená organizace bude čerpat z výhod mnohem širšího zeměpisného pokrytí, většího rozsahu a diverzifikace, a také z možností, které poskytuje synergie.

Důsledné řízení obchodní strategie

„Skutečnost, že převzetí bylo naplánováno a dokončeno tak rychle, je do značné míry způsobeno obchodními výsledky Skupiny CREATON v tomto zvláštním roce 2020” – říká Marek Marchewka, výkonný ředitel CREATON Polska sp. z o.o. „Dosud se nám podařilo efektivně pracovat v krizi způsobené pandemií koronaviru a zároveň za těchto obtížných okolností významně zlepšit naše finanční výsledky”.

Společnost CREATON založená v roce 1992 spojením dvou bavorských rodinných firem, které se zabývaly výrobou střešních tašek, je uznávaným hráčem v Německu, jihovýchodní Evropě a zemích Beneluxu se silnou značkou známou kvalitou svých výrobků, služeb a uznávaných inovativních řešení. CREATON vytvořil přední platformu v segmentu pálených tašek, kde zaujímá první místo jak v Německu, tak v Polsku a druhé v jihovýchodní Evropě. CREATON má velmi konkurenceschopnou a moderní průmyslovou platformu, která zahrnuje sedm výrobních závodů na střešní tašky v Německu, tři v Polsku a jeden v Maďarsku, a také jeden závod na výrobu střešních dílů a čtyři regionální sklady. CREATON zaměstnává celkem 1240 osob. Její hlavní sídlo se nachází ve Wertingenu (Bavorsko).

Sloučený subjekt je lídrem na trhu

V transakci, která pro TERREAL znamená významnou mezinárodní expanzi, vznikne spojením obou subjektů evropský lídr na trhu s pálenými střešními taškami, který zaujme první nebo druhé místo ve Francii, Německu, Polsku, jihovýchodní Evropě, USA a Koreji, a bude mít významný podíl na prodeji v Itálii, zemích Beneluxu, Španělsku a dalších exportních zemích.

S tržbami odhadovanými na rok 2020 ve výši 610 mil. EUR dosáhne sloučená organizace převahu díky vyváženému a diverzifikovanému portfoliu, které zahrnuje atraktivní nabídku střešních produktů a přítomnost na značně rozšířené geografické oblasti.

TERREAL očekává, že fúze přinese obchodní a provozní příležitosti vyplývající ze synergie. TERREAL plánuje využít silné stránky obou společností pro rozvoj svých výrobků a projektů souvisejících se solární energií, aby mohl nabízet Zákazníkům kompletní řešení a systémy.

Díky této transakci učiní TERREAL další krok na své cestě k uskutečnění strategie obchodní transformace prostřednictvím dynamického řízení svého portfolia a přidává další potenciální možnosti konsolidace na trzích, na kterých působí CREATON.

Laurent Musy, generální ředitel společnosti TERREAL, prohlásil: „Převzetí CREATON je pro TERREAL otázkou transformace. Výrazným zvětšením velikosti a působnosti naší společnosti se stáváme evropským lídrem v oboru pálených střešních tašek a činíme velký krok kupředu na naší cestě ziskového a harmonického růstu a také expanze naší přítomnosti na mezinárodních trzích. Tato transakce byla možná díky posílení obchodního a finančního profilu, kterého TERREAL dosáhl v několika posledních letech, a také díky silné podpoře našich akcionářů. Vážíme si toho, čeho dosáhly manažerské týmy CREATONU za posledních několik let a sdílíme s nimi stejný přístup ke zvýšení efektivity orientovaný na výsledek. Netrpělivě čekáme na spolupráci s nimi a nepochybujeme o tom, že budou perfektně zapadat do naší silné kultury založené na provozní dokonalosti, blízkém vztahu k Zákazníkovi, otevřenosti a týmové práci. Jsme velmi nadšeni vyhlídkami na transformaci TERREAL”.

Transakce bude financována z vlastních zdrojů, dluhových nástrojů a kapitálových vkladů největších podílníků TERREAL: Park Square Capital, Goldman Sachs Merchant Banking Division a Barings.

Uzavření smlouvy musí být schváleno regulačními orgány a mělo by k němu dojít do prvního čtvrtletí roku 2021.

Goldman Sachs působil jako výlučný finanční poradce společnosti TERREAL při této transakci.

O společnosti TERREAL

Společnost TERREALl je inspirována více než 150letými zkušenostmi v oboru stavebních materiálů z pálené hlíny a vytváří inovativní řešení v rozsahu stavebních konstrukcí a stavebních obkladů. Společnost TERREAL se zaměřuje na čtyři oblasti (střešní krytiny, solární kolektory, stavební konstrukce, fasády a dekorace) ve 23 lokalitách ve Francii a na světě a zaměstnává přes 2000 zaměstnanců. Roční tržby přitom dosahují téměř 400 milionů eur.